MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

Zdravotní posudky

Víceúčelová JPP pozbyla platnosti a už je nebudeme vydávat ani v budoucnu

Vyplněný a podepsaný posudek spolu s penězi vložte do obálky, na obálku napište moje i svoje jméno a vhoďte do schránky, která je vedle hlavního vchodu do budovy

Pokud nosíte brýle a žádáte o řidičský průkaz, musíte mít nejdřív potvrzení od očního lékaře pro řidiče, nestačí běžný nález. Pokud nám dlužíte nějaký nález z odborného vyšetření, přiložte jej taky, stačí kopie. Originály si ponechte.

Sestra Doležalová každé ráno schránku kontroluje a posudky po ordinaci vyplňuje. V době její nepřítomnosti vybírám schránku já a vyplňuji posudky stejným způsobem.

Zákonná lhůta pro vystavení jakéhokoliv posudku je 10 pracovních dnů

Pokud jich nebude v jednom dni hodně, necháme vám je vyplněné v lékárně a většinou pošleme i SMS. Pokud jich bude hodně, nelze přetěžovat lékárnu a po vyplnění obdržíte SMS s přesným časem, kdy si u nás posudek můžete vyzvednout.

Tábor, škola v přírodě, plavecký výcvik 100
Mateřská škola, jesle 100
1 přihláška SŠ, VŠ

100

Odklad školy, osvobození z TV

100

Výpis z dokumentace - stručný

100

Úrazová pojistka, Hodnocení bolestného

200

Řidičský průkaz

300

Zdravotní průkaz

300

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Vzor tiskopisu pro tábory a zotavovací akce

 

Platí od 1.7..2020 včetně