MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

Zdravotní posudky

Posudek je nutno vyplnit ve všech povinných položkách a podepsat, pokud je podpis vyžadován

Špatně nebo neúplně vyplněné posudky nevyplníme a vrátíme zpět k doplnění

Podle ceníku je nutno přiložit příslušný obnos v hotovosti: Ceník výkonů nehrazených pojišťovnou

K posudku přiložte svoje aktuální telefonní číslo a e-mailovou adresu, event. každou další novou informaci, kterou jste nám nenahlásili, v poslední době s tím mám hodně špatných zkušeností

Pokud doma máte nějaká odborná vyšetření za poslední rok, která jste nám nepředali, přiložte je také, aspoň v kopii, pokud mi tyto informace budou chybět, posudek nevyplníme.

Předávat odborná vyšetření obvodnímu lékaři je povinnost daná zákonem, na vyžádání si na odborné ambulanci může pacient nebo jeho rodič vyžádat kopii i pro sebe.

Pokud nosíte brýle a žádáte o řidičský průkaz, musíte mít nejdřív potvrzení od očního lékaře pro řidiče, nestačí běžný nález.

Vyplněný a podepsaný posudek spolu s penězi vložte do obálky, na obálku napište moje i svoje jméno a vhoďte do schránky, která je vedle hlavního vchodu do budovy

Sestra Doležalová každé ráno schránku kontroluje a posudky po ordinaci vyplňuje.

Pokud jich nebude v jednom dni hodně, necháme vám je vyplněné v lékárně. Pokud jich bude hodně, nelze přetěžovat lékárnu a po vyplnění obdržíte SMS s přesným časem, kdy si u nás posudek můžete vyzvednout

I po odeznění této krize už ale nic nebude náhodně stylem jako doposud - jdu kolem, tak jsem se stavil/a.

Tento virus nezmizel, dá se naopak předpokládat, že přibudou další a i do budoucna je třeba maximálně zamezit kumulaci většího počtu lidí v čekárně.

Na závěr připomenu, že nic nebudeme vydávat okamžitě, na vyplnění máme ze zákona a už několik let, lhůtu 10 kalendářních dnů.

Nechceme nikomu dělat potíže, ale žádná škola, školka ani žádný úřad nemá žádné právo po nás cokoliv požadovat na počkání.

Je zbytečné na toto téma vést nespokojené polemiky, nejkratší možný termín pro vyplnění je do druhého dne od doby, co příslušný posudek s penězi vhodíte do naší schránky. Doklad o zaplacení je vydáván automaticky.

Platnost - od 14.5.2020 včetně