MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

ÚVOD

Provozní a ordinační doba

Upřesnění provozu

Pondělí 7-12
Úterý 7-12
Středa 7-12
Čtvrtek 7-12
Pátek 7-12
07,00 - 08,00 odběry + preventivní prohlídky
08,00 - 09,30 nově nemocní
09,30 - 10,00 kontroly po nemoci
10,00 - 11,30 poradna pro kojence + batolata
11,30 - 12,00 pouze pro pozvané - polední pauza

 

 

 

                   

 

POZOR - Trvalá změna v zastupování:
MUDr. Helena Běláková
Michálkovická 1770/189, Slezská Ostrava,
Telefon: +420 596 240 658
Zástup - MAPA

ZÁSTUP JE URČEN PROUZE PRO AKUTNÍ A NEODKLADNÉ STAVY.
Zástup není totéž co běžné ošetření v ordinaci. Oba vzájemně se zastupující lékaři ošetřují pacienty ze zastupované ordinace zdarma, nejsou vázáni žádnou smlouvou, tudíž nejsou vázáni ani žádnou povinností a veškeré poskytované služby vyplývají pouze z jejich dobré vůle. Zástup není shodný ani s ošetřením na LSPP, tedy na pohotovosti. Není možné si v rámci zástupu cokoliv vynucovat, klást si jakékoliv požadavky a není možné obtěžovat kolegu, který ošetřuje pacienty dvou ordinací s každou banalitou.

Nejprve je povinností navštívit vlastní ordinaci, kde je vždy přítomna sestra, ta provede první zhodnocení stavu a především potřebnosti ošetření, provede dítěti CRP a pouze s tímto výsledkem je možno navštívit zastupující ordinaci.

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) - 372/2011 Sb. § 5

a) neodkladná péče, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí

b) akutní péče, jejímž účelem je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu nebo snížení rizika vážného zhoršení zdravotního stavu tak, aby byly včas zjištěny skutečnosti nutné pro stanovení nebo změnu individuálního léčebného postupu nebo aby se pacient nedostal do stavu, ve kterém by ohrozil sebe nebo své okolí

PLÁNOVANÁ NEPŘÍTOMNOST – Dr. Schallerová pro rok 2018

22.6. – 29.6.2018
27.8. – 31.8.2018
17.9. – 21.9.2018
8.10. – 12.10.2018

 

Žádná potvrzení nevydáváme na počkání ani automaticky do druhého dne jak tomu bylo doposud. Lhůta je nově a to podle novely Zákona o specifických zdravotních službách 373/2011 § 43 odst. 1a) do 10 pracovních dnů

Platbu za jakýkoliv zdravotní posudek nebo potvrzení budeme vybírat dopředu a vydávat účtenky již při doručení žádosti do našeho zařízení. Podle čísla účtenky přiřazujeme všem vydávaným dokladům povinné evidenční číslo požadované zákonem - Vyhláška 98/2012 Sb, proto je platba dopředu nutná.