MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

ÚVOD

Nepřítomnost lékaře           do 18.4.2021

Sestra na telefonu               v době od 7-9              pouze v pracovní dny