MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

ÚVOD

Provozní a ordinační doba

Upřesnění denního provozu

Pondělí 7-11,30
Úterý 7-11,30
Středa 7-11,30
Čtvrtek 7-11,30
Pátek 7-11,30
07,00 - 08,00 pozvaní
08,00 - 09,30 nově nemocní
09,30 - 10,00 kontroly po nemoci
10,00 - 10,30 poradna pro batolata
10,30 - 11,15
poradna pro kojence

 

 

 

                   

Žádná potvrzení nevydáváme na počkání. Lhůta je podle novely Zákona o specifických zdravotních službách 373/2011 § 43 odst. 1a) až do 10 pracovních dnů.

Platbu za všechny typy potvrzení a posudků vybíráme dopředu. Podle čísla účtenky přiřazujeme všem vydávaným dokladům povinné evidenční číslo požadované zákonem - vyhláška 98/2012 Sb.

Podle GDPR platného od května 2018 je nezabezpečená e-komunikace týkající se zdravotního stavu nepřípustná.

 

Zástup v době dovolené a plánované nepřítomnosti lékaře
MUDr. Helena Běláková
Michálkovická 1770/189, Slezská Ostrava, tel.  596 240 658
Zástup - MAPA

ZÁSTUP JE URČEN PROUZE PRO AKUTNÍ A NEODKLADNÉ STAVY.
oba lékaři ošetřují pacienty ze zastupované ordinace zdarma na základě gentlemanské dohody, nejsou vázáni žádnou smlouvou a jde pouze o jejich dobrou vůli nikoliv povinnost. Zástup není shodný s ošetřením na LSPP, kde lékaři slouží v rámci oficiální pracovní dohody a samozřejmě za peníze. Proto není možné si v rámci zástupu cokoliv vynucovat, klást si jakékoliv požadavky a není možné obtěžovat kolegu, který ošetřuje pacienty dvou ordinací s každou banalitou.

Pacient je na zástupu povinen dodržovat rozpis ordinačních hodin zastupujícího lékaře a nemá žádné právo požadovat ošetření podle ordinačních zvyklostí své domovské ordinace.

Nejprve je nutno navštívit domovskou ordinaci, sestra provede první profesionální zhodnocení stavu a potřebnosti ošetření lékařem, provede dítěti CRP a až s tímto výsledkem je možno navštívit zastupující ordinaci. Ošetřovné pokud na něj vznikne nárok vypisuje sestra na domovském pracovišti.

K zástupu sebou vždy noste očkovací průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.