MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

OVZDUŠÍ

TIMŠEL = MŮŽEŠ (Překlad ze starohebrejštiny)


Můžeš být

  • rovný nebo křivý
  • poctivý nebo falešný
  • altruista nebo egoista
  • nezávislý nebo patolízal
  • empatický nebo zahleděný do sebe
  • angažovaný nebo lhostejný


Všechno v životě každého z nás je pouze otázkou výběru.


Platí to ale jen pro dospělé. Děti na výběr nemají !!!