MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

Ceník výkonů nehrazených pojišťovnami

1 mateřská škola, jesle

100

1 přihláška na SŠ, VŠ

100

1 omluvenka - 1 razítko

100

Tábor, škola v přírodě, plavecký výcvik

100

Odklad školní docházky, osvobození z TV

100

Stručný výpis ze zdravotní dokumentace

100

Svářečský kurz v rámci výuky na škole

200

Duplikát očkovacího průkazu

200

Lázně, ozdravovna

200

Potvrzení o zdravotním stavu dítěte pro vlastní potřebu

200
Výpisy přehledů nemocí na žádost pacienta

200

Potvrzení o zdravotním stavu na vlastní žádost

200

Úrazová pojistka

200

Bodové hodnocení

200

Zdravotní průkaz

300

Řidičský průkaz

300

Komplexní výpis ze zdravotní dokumentace

300

Potvrzení o zdravotním stavu dítěte na vlastní žádost pro soud

300

Vstupní prohlídka - brigáda pro kategorii 1, bez zdravotních rizik

300

Komplexní TV + sportovní vyšetření

500

Vstupní prohlídka do zaměstnání pouze pro kategorii 1 bez rizik

500

 
CENÍK VÝKONŮ BEZ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

 

Samoplátci ČR (fyzická osoba - Čech)/ 1 bod

1,15

Pojištěnec EU (bez doložení karty EU pojištění)/ 1 bod

1,15

Samoplátci mimo země EU/ 1 bod

2,50

 

Žádná potvrzení nevydáváme okamžitě na počkání. Lhůta je podle zákona 373/2011 § 43 odst. 1)a) do 10 pracovních dnů od ústního nebo písemného vyžádání.

Aktualizováno 28.11.2017