MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

Ceník výkonů nehrazených pojišťovnami

1 mateřská škola, jesle

100

1 přihláška na SŠ, VŠ

100

Tábor, škola v přírodě, plavecký výcvik

100

Odklad školní docházky, osvobození z TV

100

Stručný výpis ze zdravotní dokumentace

100

Svářečský kurz v rámci výuky na škole

100

Duplikát očkovacího průkazu

200

Lázně, ozdravovna

200

Potvrzení o zdravotním stavu dítěte pro vlastní potřebu

200
Výpisy přehledů nemocí na žádost pacienta

200

Potvrzení o zdravotním stavu na vlastní žádost

200

Úrazová pojistka

200

Bodové hodnocení

200

Zdravotní průkaz

300

Řidičský průkaz

300

Komplexní výpis ze zdravotní dokumentace

300

Potvrzení o zdravotním stavu dítěte na vlastní žádost pro soud

300

Vstupní prohlídka - brigáda pro kategorii 1, bez zdravotních rizik

300

 
CENÍK VÝKONŮ BEZ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

 

Cílené vyšetření pediatrem  0-6 let 400

Kontrolní vyšetření pediatrem 0-6 let

300

Cílené vyšetření pediatrem nad 6 let

300

Kontrolní vyšetření pediatrem nad 6 let

200

Vyšetření CRP

180

 

Žádná potvrzení nevydáváme okamžitě na počkání. Lhůta je podle zákona 373/2011 § 43 odst. 1)a) do 10 pracovních dnů od ústního nebo písemného vyžádání.

Aktualizováno 1.1.2020