MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

Odborné články a studie

05
Listopad
2015

NEMOCI VYVOLANÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ

Přidáno: 05.11.2015 14:27:43 Počet shlédnutí: 1453

NEMOCI VYVOLANÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ Aktualizuji dne 21.12.2016 Jde o článek z mého archivu, vracela jsem se k němu už loni. S ohledem na zhoršení smogové situace se k němu znovu vracím. Některé informace jsou už staršího data, ale princip poškození a zdravotních potíží zůstává stále stejný.

Čtěte více...

06
Listopad
2013

Děsivá tragická událost v Ostravě, 329 mrtvých!

Přidáno: 06.11.2013 19:52:32 Počet shlédnutí: 1283

Děsivá tragická událost v Ostravě, 329 mrtvých! Ostrava: 329 mrtvých. Karviná, Havířov a Český Těšín: celkem 210 mrtvých. Orlová, Bohumín a Petrovice u Karviné: celkem 88 mrtvých. Proč znečištěné ovzduší pro mnoho lidí není na předních místech jejich zájmu? Možná proto, protože to je zabiják, který není vidět.

Čtěte více...

08
Říjen
2013

Smogové Ostravsko? Zvyk, říkají politici. Stále platné, oponuje studie

Přidáno: 08.10.2013 10:51:39 Počet shlédnutí: 1654

 Smogové Ostravsko? Zvyk, říkají politici. Stále platné, oponuje studie Nejhůře se stále dýchá na severu Moravy a ve Slezsku, říká to nová zpráva o vlivu znečištění ovzduší na zdraví. Ačkoli se podle představitelů Moravskoslezského kraje ovzduší zlepšilo, zpráva opět upozorňuje na přetrvávající závažnou situaci. Upozorňuje na přetrvávající vliv průmyslu. Velmi významným rizikem pro zdraví je podle závěrů Státního zdravotního ústavu polétavý prach. Zatímco v ostatních částech země je však jeho hlavním zdrojem doprava, v případě ostravsko-karvinské aglomerace je tomu jinak.

Čtěte více...

29
Září
2013

Největší evropská ocelárna zřejmě zabila stovky lidí

Přidáno: 29.09.2013 16:16:23 Počet shlédnutí: 1647

Největší evropská ocelárna zřejmě zabila stovky lidí Příběh největších evropských oceláren ILVA sídlících ve městě Taranto na jihu Itálie je v tomto ohledu bezprecedentní. Soud kvůli zvýšenému výskytu rakoviny a respiračních chorob v létě 2012 nařídil uzavřít část závodu a vedení společnosti skončilo ve vězení kvůli podezření z podplácení úředníků. Ti měli na oplátku kamuflovat skutečný rozsah znečištění způsobený ocelárnami, jež dle obžaloby způsobilo smrt nejméně 386 lidí. Epidemiologická studie zkoumala úmrtnost místních obyvatel od roku 1995, přičemž experti zaznamenali především vyšší úmrtnost na akutní respirační choroby či oběhové choroby, což bylo dáno do souvislosti s vyšším výskytem prachových částic (PM10). Pokud jde o případy nádorových onemocnění, těch je v Tarantu o 15 až 30 procent více než ve zbytku Itálie, případů úmrtí s tím spojených je o 10 až 15 procent více. Na vině jsou především dioxiny a benzo(a)pyren.

Čtěte více...

15
Září
2013

Pro rozvoj ostravského regionu je těžký průmysl zcela nezbytný?

Přidáno: 15.09.2013 14:11:20 Počet shlédnutí: 1491

Pro rozvoj ostravského regionu je těžký průmysl zcela nezbytný? Ve spolupráci s organizací Liga lidských práv pořádají Masarykovy debaty cyklus letních debat v městech ČR. Čtvrtá Masarykova debata cyklu proběhla 26. 8. od 18:00 hod v Divadle loutek v Ostravě. Debaty se účastnili : Jan Světlík - předseda představenstva a generální ředitele firmy Vítkovice Holding. Markéta Ubíková - ředitelka Čistého nebe. Jan Rafaj - Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a člen představenstva ArcelorMittal Ostrava a.s., kde působí jako ředitel pro personalistiku a vnější vztahy. Jiří Adamovský - akademik. Katedra regionální a environmentální ekonomiky na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské.

Čtěte více...

13
Září
2013

Simon HIPKINS : Ostrava - Hooked on Steel = Ostrava závislá na oceli

Přidáno: 13.09.2013 13:16:22 Počet shlédnutí: 1427

Simon HIPKINS : Ostrava - Hooked on Steel = Ostrava závislá na oceli Biography. I’m a photographer and film-maker based in London. I was born in Lancashire in the North West of England in 1979, and grew up in an artistic household where I painted, took photographs and wrote stories from a very young age. After leaving school at 16 to go to a local art college, I then moved to Scotland to study photography and film. Over the last two years I have been building my confidence again as a photographer and in 2011 started work on my first photostory, Ostrava – Hooked on Steel.

Čtěte více...

13
Září
2013

Ocelárně Evrazu dal kraj šanci na další dva roky

Přidáno: 13.09.2013 12:34:24 Počet shlédnutí: 1427

Ocelárně Evrazu dal kraj šanci na další dva roky Doporučuji pořídit si urychleně skafandry nebo aspoň masky na obličej, už jsme o tom hovořili i psali dříve - přikládám obrázek, jak to řeší v Pekingu, převzala jsem ho z facebooku Čistého nebe. To si pište, že případný kupec Evrazu ho koupí hlavně proto, aby ho mohl co jak nejdřív odprášit a co jak nejvíc investovat do ekologie. Proč by ho taky jinak kupoval, že? Asi jako pan Bakala koupil OKD - ani jemu tenkrát určitě nešlo o nic jiného než pouze o dobro zdejšího regionu.

Čtěte více...

15
Srpen
2013

Zaměření strukturální pomoci EU pro další transformaci a modernizaci Moravskoslezského kraje (NUTS II Moravskoslezsko) v nadcházejícím finančním období 2014 - 2020

Přidáno: 15.08.2013 12:21:31 Počet shlédnutí: 1367

Zaměření strukturální pomoci EU  pro další transformaci a modernizaci Moravskoslezského kraje (NUTS II Moravskoslezsko) v nadcházejícím finančním období 2014 - 2020 Pánevní oblast, ze dvou stran ohraničená pohořími, ve které žije převážná část obyvatelstva regionu, je svým geografickým charakterem příhodná k výskytu inverzního rázu počasí, jež především v zimních měsících značně zhoršuje rozptylové podmínky a tedy i ovzduší. Inverze však není příčinnou špatného stavu ovzduší na Ostravsku. Doprava a lokální topeniště jsou ve stejné proporci jako v MSK i v ostatních regionech, jednoznačně největším zdrojem znečištění je zde těžký průmysl. Ačkoli došlo k výraznému snížení emisí především „velkých“ látek, zdá se, že produkce látek člověku nejvíce škodlivých proporcionálně snižována není. Je potřeba si také uvědomit nebezpečí faktu, že dle osídlení je většina populace v regionu vystavena nadlimitnímu znečištění často mnohem déle, než povoluje zákonná norma. Jakkoli je těžký průmysl pro region stále důležitý, je zřejmé, že pokud nebude provedena modernizace výrobních zařízení ke zvýšení efektivity a výraznému snížení emisí škodlivých látek, především těch, které jsou nebezpečné lidskému zdraví, nebude z dlouhodobého hlediska možné průmysl zde udržet, dokončit celkovou transformaci regionu a změnit jeho velmi negativní vnímání a tedy i nízkou atraktivitu. Pravděpodobnost, že bude kraj dlouhodobě konkurenceschopný, je bez vyčištění ovzduší velmi nízká.

Čtěte více...

08
Srpen
2013

ArcelorMittal Ostrava - dobré sousedské vztahy

Přidáno: 08.08.2013 10:41:04 Počet shlédnutí: 2380

Důchodci v Radvanicích a Bartovicích dostali vitamíny Společnost ArcelorMittal Ostrava letos nadělovala vánoční dárky také svým sousedům v Radvanicích a Bartovicích. Ve spolupráci se starostkou tohoto městského obvodu Šárkou Tekielovou připravila pro téměř 200 seniorů vitamínové balíčky. Do dvou klubů důchodců a jednoho domu s pečovatelskou službou jim je osobně přijel předat ředitel pro personalistiku a vnější vztahy ArcelorMittal Ostrava Jan Rafaj. Společnost ArcelorMittal Ostrava se snaží být dobrým sousedem a proto dlouhodobě podporuje rozvoj této části Ostravy. Naposledy věnovala městskému obvodu Radvanice a Bartovice v polovině září nový minibus za téměř 600 tisíc korun, který slouží zdejším hasičům, školákům, ale také seniorům.

Čtěte více...

01
Srpen
2013

Čisté nebe - Odpověď Evropského komisaře pro životní prostředí, J. Potočnika na náš dopis

Přidáno: 01.08.2013 12:00:00 Počet shlédnutí: 1360

Čisté nebe - Odpověď Evropského komisaře pro životní prostředí, J. Potočnika na náš dopis V červnu jsme zaslali Evropskému komisaři pro životní prostředí J. Potočnikovi a Evropskému komisaři pro zdraví a spotřebitele T. Borgovi informační dopis o stavu ovzduší v kraji. V dopise jsme (spolu s účastníky Dne vzduchu) vybízeli komisaře ke zvýšenému zájmu o problematiku ovzduší v našem regionu, a to především v souvislosti s překračováním imisních limitů.

Čtěte více...

31
Červenec
2013

WHO ke znečištění ovzduší: Nově zjištěné dopady na zdraví vyžadují přísnější ochranu ovzduší

Přidáno: 31.07.2013 17:00:00 Počet shlédnutí: 2079

WHO ke znečištění ovzduší: Nově zjištěné dopady na zdraví vyžadují přísnější ochranu ovzduší

Plzeň, 4. července 2013 – Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila závěrečnou zprávu projektu, který přezkoumal současné vědecké poznání o vlivech znečištění ovzduší na zdraví lidí (REVIHAAP). Desítky předních odborníků ve zprávě shrnují aktuální výsledky vědeckého výzkumu a doporučují zpřísnit některé stávající limity znečištění, případně stanovit limity nové. Hodnocení WHO bylo provedeno s finanční podporou Evropské komise a mělo by posloužit k revizi politiky EU v oblasti ochrany ovzduší, která právě probíhá. To může mít značný význam také pro Českou republiku, neboť vdechování vzduchu znečištěného prachem má u nás na svědomí ročně asi 6400 předčasně zemřelých a dva tisíce pacientů, kteří musejí být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže.

Čtěte více...

16
Červenec
2013

Expozice znečištěním ovzduší během těhotenství je spojena s rizikem autismu.

Přidáno: 16.07.2013 17:21:00 Počet shlédnutí: 1114

Nedávná studie publikovaná v EHP – která čerpá z velké kohorty žen a dětí z celé země – přináší důkazy, že u dětí matek vystavených znečištěnému ovzduší během těhotenství nebo bezprostředně po narození se může zvýšit riziko pro ASD ( Autism Spectrum Disorders).
 Foto ze stránek EHP - Environmental Health Perspectives

Čtěte více...

16
Červenec
2013

Vysvědčení Nečasovy vlády: špinavé ovzduší, horší kontrola znečišťovatelů, plýtvání zdroji a státními prostředky

Přidáno: 16.07.2013 13:30:00 Počet shlédnutí: 987

V ochraně životního prostředí vláda premiéra Nečase selhala. Výsledkem vlády je špinavé ovzduší, nízká recyklace, nevyužité evropské miliardy, omezení kontroly znečišťovatelů, rušení služeb pro turisty v národních parcích a dosud nepotrestané porušování zákonů úředníky. Vláda splnila pouhé tři ze šedesáti devíti konkrétních návrhůna ochranu zdraví a kvality života občanů, které pro zlepšení našeho prostředí požadovali odborníci z neziskových ekologických organizací.
 
 Snímek ze stránek Zelený kruh

Čtěte více...

16
Červenec
2013

Benzoapyren je skrytou hrozbou pro děti. Podívejte se na mapu, kde všude na ně číhá

Přidáno: 16.07.2013 08:00:00 Počet shlédnutí: 1628

Genetické změny, které způsobuje uhlovodík benzoapyren, v Česku zůstávají podceňovanou hrozbou. Meteorologové měří tuto látku na málo místech a ani úřady jí nevěnují příliš pozornosti. Na mapě uvidíte, kde loni její koncentrace přesáhly limity.
 
Benzoapyren, látka v ovzduší, která vzniká při nedokonalém spalování, je podle vědeckých výzkumů velkým nebezpečím pro malé děti i těhotné ženy, respektive vývoj jejich plodu. Přesto je v Česku stanovený limit na většině území dlouhodobě překračován.
 

Čtěte více...

15
Červenec
2013

Mapa: Jak špatné ovzduší ovlivňuje zdraví. Jsme jako rozvojová země, říká odborník

Přidáno: 15.07.2013 08:25:00 Počet shlédnutí: 1190

Jak souvisí podlomené zdraví se znečištěným vzduchem? Na mapě se můžete podívat, kolik lidí u nás umírá na nemoci oběhové soustavy v lokalitách s velkou koncentrací prachových částic.
 
Souvislost kvality ovzduší se zdravotním stavem je podle vědců nepochybná. Server IHNED.cz proto porovnal počet úmrtí v Česku na nemoci oběhové soustavy, jako je například infarkt či mozková mrtvice, s množstvím prachových částic v ovzduší.

Čtěte více...

15
Červenec
2013

Projekt AIR SILESIA odhalil znečišťovatele ovzduší

Přidáno: 15.07.2013 10:37:00 Počet shlédnutí: 1170

Popis Projektu
 
Česko-polské příhraničí Slezska a Moravy patří k oblastem s nejvíce znečištěným ovzduším v Evropě. Hlavním cílem projektu je vytvoření prvního společného regionálního informačního systému o kvalitě ovzduší v moravskoslezském česko-polském regionu. Potřeba takového systému vyplývá z dlouhodobě neuspokojivé kvality ovzduší na české i polské straně regionu. Jsou zde překračovány krátkodobé i dlouhodobé limity znečišťujících látek v ovzduší, zvláště suspendovaných částic (prašného aerosolu). Zvyšuje se zájem občanů o stav a příčiny znečištění ovzduší, probíhají diskuze a spekulace o vlivu přeshraničních přenosů těchto znečišťujících látek z Polska do ČR a naopak. V rámci projektu budou získána potřebná data pro celou zájmovou oblast na obou stranách hranice a budou provedena společná měření znečištění ovzduší včetně analýz a vyhodnocení a podrobný popis meteorologických podmínek ovlivňujících úroveň znečištění ovzduší v oblasti. Zpracovaná data budou sloužit jako vstup pro matematické modelování vztahů mezi emisemi ze všech skupin zdrojů a neuspokojivou kvalitou ovzduší v oblasti. Bude využit český matematický model šíření znečištění, který bude verifikován modelem používaným v Polsku. V další etapě projektu bude vytvořen predikční model pro předpověď znečištění ovzduší v obdobích nepříznivých rozptylových podmínek (inverzní situace). Ze všech výsledků bude možno vyhodnotit příčiny znečištění a vytvořit výstupy, které budou názorně a srozumitelně ukazovat stav a příčiny znečištění občanům a odborníkům na obou stranách hranice. Podrobné informace tohoto druhu jsou potřebné rovněž pro orgány veřejné správy, které mají za úkol neuspokojivou situaci řešit. Poslední etapou projektu bude zpřístupnění výsledků získaných v průběhu řešeníprojektu pro veřejnost na české i polské straně hranice.

Čtěte více...

11
Červenec
2013

Znečištěné ovzduší ohrožuje lidi se slabým srdcem, hrozí jeho selhání

Přidáno: 11.07.2013 06:10:00 Počet shlédnutí: 3258

Podle Světové zdravotnické organizace, znečištění vzduchu ve městech a města zabije 1,3 milionu lidí po celém světě každý rok. V UK každý rok předčasně zemře téměř 30.000 lidí jako přímý důsledek expozice znečišťování ovzduší.
 
Znečištění ovzduší je spojeno s astmatem a jinými plicními chorobami, včetně rakoviny, stejně jako srdeční onemocnění. Znečištění ovzduší bylo ve výroční zprávě o stavu zdraví lidu byla zdůrazněno mezi top 10 příčinami úmrtí ve Velké Británii. 
 
Uprostřed je srdce zdravé, vlevo nahoře po infarktu.
Zdroj : Zdravotnické noviny - facebook

 

 

Čtěte více...

08
Červenec
2013

Ministr Chalupa: Mrzí mě, že už nestihnu být Ropákem podruhé

Přidáno: 08.07.2013 16:18:00 Počet shlédnutí: 1195

Ministr životního prostředí v demisi Tomáš Chalupa (ODS) přenechá svému nástupci několik rozpracovaných úkolů, například nedokončenou odpadovou legislativu a problémy s čerpáním z evropských fondů. Za pozitivní považuje připravení programu Nová Zelená úsporám, zákon o ochraně ovzduší i návrh zákona o Šumavě. Nejen za něj však sklidil kritiku od ekologických aktivistů a letos dostal anticenu Ropák za největší antiekologický počin. Ministr se podle svých slov považuje za ochránce přírody, ne však za zeleného diktátora. V rozhovoru pro ČTK řekl, že ho mrzí, že už nestihne být Ropákem podruhé.

Čtěte více...

30
Červen
2013

Vážné varování vládě? Ocelovému srdci hrozí infarkt? Milion lidí v nejistotě?

Přidáno: 30.06.2013 14:11:00 Počet shlédnutí: 1197

"Ostravsko je vedle severních Čech krizí nejohroženějším regionem v zemi," cituje deník Insider ostravského primátora Petra Kajnara v prvním díle série o situaci v regionu. Dojde-li na pesimistické scénáře, ze dne na den tu podle něj může přijít o práci na třicet tisíc lidí. "V míře nezaměstnanosti bychom se pak dostali na úroveň z dob kolem roku 2002. A tehdy to tu bylo opravdu zlé," dodává.

Čtěte více...

26
Červen
2013

Donkichotka z Ostravy

Přidáno: 26.06.2013 10:15:00 Počet shlédnutí: 1117

Nejsem zajíc, neutíkám, říká lékařka Eva Schallerová. V boji za zdraví svých malých pacientů se utkala s vedením města i s ocelářským gigantem.
Celé to začalo před dvanácti lety. Na dětskou lékařku Evu Schallerovou, ordinující v ostravské čtvrti Radvanice, přišla revize. Pediatrička totiž vykazovala tolik výkonů, že se to kontrolorům zdálo podezřelé.
"Přišli s tím, že odhalí podvodníka," vypravuje energická šestapadesátiletá žena. "Revize střídala revizi. Nikoho tehdy nenapadlo, ani mě, co za tím může být. Já jsem jen měla čisté svědomí, věděla jsem, že diagnózu píšu zkrátka těm dětem, které jsou skutečně nemocné. Jenomže když pořád dostáváte otázky, jak to, že ve vašem obvodu je tolik nemocných dětí a jinde ne, tak nějaké zdůvodnění začnete hledat."

Čtěte více...

13
Červen
2013

Čistější ovzduší pro Ostravsko - Arnika

Přidáno: 13.06.2013 10:01:00 Počet shlédnutí: 1098

Moravskoslezský kraj a zejména oblast Ostravska a Karvinska je v současnosti oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším v České republice. Na území kraje bývají výrazně překračovány imisní limity polétavého prachu (PM10), benzo(a)pyrenu, benzenu, arsenu a dalších látek.

Příčinou této situaceje velká koncentrace zdojů znečištění - množství průmyslových podniků, lokální topeniště a doprava. Limity zde bývají mnoho-násobně překračovány

Čtěte více...

13
Červen
2013

Dopis Evropským komisařům - Čisté nebe

Přidáno: 13.06.2013 09:55:00 Počet shlédnutí: 1154

Pohled na mapu Evropy dává znát, že Ostravsko patří k nejznečištěnějším oblastem, co se týče ovzduší nejenom v rámci ČR, ale i Evropy. Protože dodržování zákonem daných imisních limitů je upraveno i evropským právem, rozhodli jsme se apelovat na Komisaře pro životní prostředí J. Potočnika a Komisaře pro zdraví a spotřebitele T. Borga k zvýšenému zájmu o tuto problematiku v našem regionu.

Čtěte více...

13
Červen
2013

Veřejná výzva - VZDUCH

Přidáno: 13.06.2013 10:06:00 Počet shlédnutí: 1043

Občanské sdružení „Vzduch“ zaslalo ve středu 5. 12. 2012 ústavním činitelům, předsedům parlamentních politických stran a představitelům samosprávy MSK a města Ostravy výzvu k řešení problému znečištěného ovzduší nejen v Radvanicích a Bartovicích.

Zde došlé reakce:

Senát Parlamentu ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR

Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunistická strana Čech a Moravy

Česká strana sociálně demokratická

Čtěte více...

12
Červen
2013

Závěrečné stanovisko k postupu příslušných úřadů ve věci znečištění ovzduší v Ostravě - RNDr. Jitka Seitlová

Přidáno: 12.06.2013 14:15:00 Počet shlédnutí: 1050

Šetření ve věci znečištěného ovzduší v Ostravě jsem se rozhodla zahájit z vlastní iniciativy. Situaci na Ostravsku je podle mého názoru třeba urychleně a účinně řešit, a to z následujících důvodů.

Na řadě míst v moravskoslezském regionu jsou několikanásobně překračovány zákonné imisní limity pro polétavý prach a výhledové imisní limity pro polycyklické aromatické uhlovodíky.1 Zejména v zimních měsících zde opakovaně dochází k vysoké míře znečistění ovzduší a k závažným smogovým situacím.
 
Stav ovzduší na Ostravsku je v rozporu s vnitrostátními předpisy i s mezinárodními závazky ČR vůči Evropské unii, konkrétně s evropskou směrnicí o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, podle níž má Česká republika povinnost zajistit na celém svém území dodržování stanovených mezních hodnot koncentrací prachových částic.

Čtěte více...

11
Červen
2013

OSTRAVSKÉ OVZDUŠÍ – FAKTA A MÝTY - Jan Topinka

Přidáno: 11.06.2013 14:52:00 Počet shlédnutí: 1064

Hlavní ostravský mýtus: Na znečištění ovzduší na Ostravsku se podílí jednou třetinou lokální
topeniště, doprava a průmysl …

Čtěte více...

11
Červen
2013

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA OSTRAVSKU - DŮSLEDKY PRO ZDRAVÍ POPULACE - R.J.Šrám

Přidáno: 11.06.2013 14:57:00 Počet shlédnutí: 1275

  • Koncentrace B[a]P > 1 ng/m3/rok (standard EU) jsou dlouhodobě překračovány
  • Pro většinu oblastí ČR představují největší zátěž B[a]P lokální topeniště, v Praze doprava,  pro MSK průmyslové zdroje
  • Novým poznatkem jsou výsledky, které prokazují vliv B[a]P na deregulaci genů u novorozenců (specificky genů ovlivňujících imunitu)
  •  Prokázaným důsledkem současného znečištění ovzduší je zvýšená nemocnost dětí předškolního věku, asthma bronchiale u dětí a kardiovaskulární úmrtnosti
  • Současná nepříznivá environmentální zátěž bude ovlivňovat zdravotní stav populace MSK patrně i příštích 20-30 let

Čtěte více...

11
Červen
2013

ODHAD ZDRAVOTNÍHO RIZIKA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ JEMNÝMI PRACHOVÝMI ČÁSTICEMI PRO DOSPĚLÉ A DĚTI Z OSTRAVY BARTOVIC- RADVANIC

Přidáno: 11.06.2013 10:50:00 Počet shlédnutí: 987

Impulzem pro naší analýzu byla informace dětské lékařky z Ostravy-Radvanic o tom, že během posledních šesti let se významně zvýšil počet dětí s respiračními nemocemi. Proto jsme provedli hodnocení pravděpodobného zdravotního dopadu z dostupných dat o kvalitě ovzduší. Zrušená Rámcová směrnice 96/62 ES pro hodnocení a řízení kvality vnějšího ovzduší zavazovala ke sledování zdraví obyvatel žijících v aglomeracích s překročenými imisními limity. Nová směrnice 2008/50 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu požaduje, mimo jiné, poskytovat informace o druhu zasaženého obyvatelstva, pravděpodobných zdravotních příznacích a opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší.

Čtěte více...

11
Červen
2013

Studie zdravotního stavu dětí v Ostravě 2001–2009 - MUDr. Dostál

Přidáno: 11.06.2013 15:14:00 Počet shlédnutí: 1386

The follow up of children health in Ostrava 2001–2009 
 
SOUHRN
Naším cílem bylo ověřit hypotézu, že se liší nemocnost dětí narozených a žijících ve 4 oblastech Ostravy s odlišnou úrovní znečištění prachovými částicemi PM10 a benzo[a]pyrenem. Se souhlasem rodičů 1887 dětí narozených v letech 2001−2004 nám 10 pediatrů poskytlo výpisy všech onemocnění dětí od narození do věku 6 let. V nejvíce znečištěné oblasti Ostrava východ byla v prvém roce života celková incidence respiračních onemocnění dolních a horních cest dýchacích a virových onemocnění 600/100 dětí/rok, což je více než dvakrát vyšší incidence než u dětí v oblastech Ostrava jih, západ a centrum. I po poklesu v dalších letech byla celková respirační nemocnost dětí ve východní části Ostravy stále nejvyšší. Asociace nemocnosti s oblastí bydliště nebyla ovlivněna životním stylem rodin, vzděláním matek, kouřením dospělých, bydlením, vytápěním bytu ani žádným dalším z analyzovaných faktorů. Děti narozené a bydlící celých 6 let v oblasti Ostravy východ měly třikrát vyšší prevalenci lékařem/alergologem diagnostikovaného průduškového astmatu (37 %) a nejméně dvakrát vyšší prevalenci atopického ekzému
(36 %) a alergické rýmy (25 %) než děti narozené a žijící v ostatních částech Ostravy.
Klíčová slova: Ostrava, předškolní děti, respirační nemocnost, alergie

SUMMARY
The study aimed at verifying the hypothesis that children living in a region heavily polluted by PM10 and benzo[a]pyrene (BaP) are more frequently ill than children living in more clean environments. Ten pediatricians in 5 districts of the city of Ostrava abstracted medical records of 1887 children born in 2001−2004 to get the lists of all illnesses of each child since birth to the age 6 years in ICD-10 codes. The children were assigned into four regions that differed by levels of ambient pollution by PM10 and BaP according to their place of birth and residence. The children born and living in the region Ostrava east had in all 6 years the highest incidence of overall respiratory morbidity (upper and lower respiratory infections and viroses). The incidence 600/100 children/year in the first year of life was more than twice higher than in the regions Ostrava centrum, south and west. Any of covariates collected by maternal questionnaires was found to confound significant associations of the region of residence with morbidity of children. The children in the region Ostrava east had also three times higher prevalence of doctor diagnosed asthma bronchiale (37 %) and minimum twice higher prevalence of atopic dermatitis (36 %) and allergic rhinitis (25 %) as children in the regions Ostrava south, west and centrum.
Key words: Ostrava, preschool children, age-specific morbidity, allergies

Čtěte více...

11
Červen
2013

Fakta o vysoké prevalenci bronchiálního astmatu u dětí v Ostravě Radvanicích/Bartovicích - M.Dostál

Přidáno: 11.06.2013 15:06:00 Počet shlédnutí: 1100

Monitoring alergických onemocnění dětí provedený SZÚ v roce 2006 zjistil v Ostravě vyšší výskyt bronchiálního astmatu než v ostatních městech ČR. V obvodu RaB byla frekvence dětí s AB 30.8 %, vyšší byl i výskyt alergické rýmy (Kratěnová a Puklová 2006).
 
Téměř stejně vysokou prevalenci AB u dětí v R&B prokázala i naše studie dětí ve věku 0-6 let (Dostál et al. 2012), včetně vyššího výskytu alergické rýmy a atopického ekzému.
 
Tyto výsledky jsou zpochybňovány studií prof. Pohunka, z letošního roku (Alergie, 2012/3), což odmítáme především z důvodů chybějících informací o výběru a složení sledovaných skupin dětí v jeho studii.

Čtěte více...

11
Červen
2013

Astma u dětí z Ostravy - doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc

Přidáno: 11.06.2013 15:11:00 Počet shlédnutí: 1730

Svým sdělením bych chtěl reagovat na studii prof. Pohunka v Alergii č. 3, 2012, 14, str. 169–178. Studie je prezentovaná pod hlavičkou spolupráce ČIPA, o. p. s a České průmyslové zdravotní pojišťovny. Výsledkem byl závěr, že nebyl prokázán vyšší výskyt astmatu u školních dětí v Ostravě. Byl zjištěn mírně vyšší výskyt opakovaných respiračních onemocnění a protrahovaného kašle a nebyl prokázán vyšší výskyt astmatu u školních dětí v Ostravě

Čtěte více...

11
Červen
2013

A high morbidity of preschool children in the Ostrava hot spot of PM10 pollution

Přidáno: 11.06.2013 12:07:00 Počet shlédnutí: 1043

Ostrava is the third largest city and the second largest urban agglomeration in the Czech Republic. At present it is one of the most polluted region in European Union by particulate matter and carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons. The highest annual values of PM10 have been reported from the monitoring station in Ostrava city district of Radvanice and Bartovice (R&B). We aimed at assessing morbidity of preschool children living in R&B. The study is a part of a project comparing morbidity of children living in different parts of the city of Ostrava and has been approved by the Ethical committee of IEM AS CR.

Čtěte více...

11
Červen
2013

THE GREAT SMOG

Přidáno: 11.06.2013 11:37:00 Počet shlédnutí: 1185

The Great Smog hit London on 4 December 1952 and lasted until March 1953. This disaster caused death of thousands of people, and was the driving force of changes in environmental approach.

At the beginning of December 1952, a thick fog covered London. The smog was so thick that it sometimes prevented traffic. It entered buildings and thus concerts and film projections were being cancelled, because spectators couldn’t see till the stage or the cinema screen. Since London had been accustomed to occurrences of fog, there was initially no panic.
 
After some time, however, medical services started comparing the numbers of deaths with
previous years. It was found that some 4,000 people had died due to the smog; these were mostly very young or very old people with respiratory problems. Further 8,000 Londoners then died by the end of the smog period.

These shocking figures led to a rethinking of air pollution

Čtěte více...