MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

Zpět

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA OSTRAVSKU - DŮSLEDKY PRO ZDRAVÍ POPULACE - R.J.Šrám

Přidáno: 11.06.2013 14:57:00 Počet shlédnutí: 1286

11 Červen 2013

  • Koncentrace B[a]P > 1 ng/m3/rok (standard EU) jsou dlouhodobě překračovány
  • Pro většinu oblastí ČR představují největší zátěž B[a]P lokální topeniště, v Praze doprava,  pro MSK průmyslové zdroje
  • Novým poznatkem jsou výsledky, které prokazují vliv B[a]P na deregulaci genů u novorozenců (specificky genů ovlivňujících imunitu)
  •  Prokázaným důsledkem současného znečištění ovzduší je zvýšená nemocnost dětí předškolního věku, asthma bronchiale u dětí a kardiovaskulární úmrtnosti
  • Současná nepříznivá environmentální zátěž bude ovlivňovat zdravotní stav populace MSK patrně i příštích 20-30 let