MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

Zpět

Znečištěné ovzduší ohrožuje lidi se slabým srdcem, hrozí jeho selhání

Přidáno: 11.07.2013 06:10:00 Počet shlédnutí: 3266

11 Červenec 2013

Podle Světové zdravotnické organizace, znečištění vzduchu ve městech a města zabije 1,3 milionu lidí po celém světě každý rok. V UK každý rok předčasně zemře téměř 30.000 lidí jako přímý důsledek expozice znečišťování ovzduší.
 
Znečištění ovzduší je spojeno s astmatem a jinými plicními chorobami, včetně rakoviny, stejně jako srdeční onemocnění. Znečištění ovzduší bylo ve výroční zprávě o stavu zdraví lidu byla zdůrazněno mezi top 10 příčinami úmrtí ve Velké Británii. 
 
Uprostřed je srdce zdravé, vlevo nahoře po infarktu.
Zdroj : Zdravotnické noviny - facebook

 

 

Mapa znečištění ČR

 

Již delší dobu je známo, že znečištěné ovzduší má neblahý vliv na naše zdraví, zejména co se rakoviny plic a zvýšeného rizika srdečního infarktu týče. Vědci však nyní po dlouholetém výzkumu přišli se zjištěním, že znečištěný vzduch může mít u jedinců s oslabeným srdcem za následek i srdeční selhání.

Odborníci z univerzity ve skotském Edinburghu se zaměřili na dvanáct zemí včetně Spojených států nebo Číny a analyzovali data z desítek studií mapujících výskyt oxidu uhelnatého, siřičitého a dusičitého, dále množství sazí ve vzduchu a ozonové znečištění. Získané hodnoty pak porovnali s údaji o hospitalizovaných pacientech se srdečním selháním, při němž srdce ztrácí schopnost efektivně pumpovat krev. Podle Americké kardiologické asociace zhruba polovina lidí trpící touto komplikací umírá do pěti let.

 

Znečištěné ovzduší ohrožuje lidi se slabým srdcem, hrozí jeho selhání

Celý článek zde:
 
 

Air pollution 'harmful for those with failing hearts'

 
Zde je příslušný původní tex ze stránek BBC New Health
 
According to the World Health Organization, air pollution in towns and cities kills 1.3 million people globally each year. UK estimates suggest nearly 30,000 people die prematurely each year as a direct result of exposure to air pollution.
 

 Air pollution has been linked to asthma and other lung diseases, including cancer, as well as heart problems. The Chief Medical Officer recently highlighted the impact of air pollution in her first annual report on the state of the nation's health - air pollution was highlighted among the top 10 causes of mortality in the UK.

 

 

Analýza znečištěného ovzduší na Ostravsku

 http://abicko.avcr.cz/2013/02/07/ostrava.html

 

 

  MUDr. Radim Šrám, DrSc.
 
Zvláštní cena Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky – MUDr. Radim Šrám, DrSc.

 

 

Odborná porota soutěže Česká hlava udělila Zvláštní cenu Všeobecné zdravotní pojišťovny MUDr. Radimovi Šrámovi, DrSc., a to za jeho dlouhodobý projekt hodnocení rizika vlivu znečištěného prostředí na zdravotní stav populace.

MUDr. Radim Šrám se od roku 1992 věnuje využití metod molekulární epidemiologie pro hodnocení vlivu znečištění ovzduší na zdravotní stav populace. Ve svém výzkumu se zaměřil především na prachové částice obsahující karcinogenní látky (polyaromatické uhlovodíky a další) a jejich působení na lidskou DNA. Unikátní práci vytvořil MUDr. Šrám při dlouhodobém studiu vlivu znečištění ovzduší na výsledky těhotenství v okresech Teplice a Prachatice. Zjistil, že znečištěné ovzduší může nepříznivě ovlivnit plod již v prvním měsíci těhotenství tak, že novorozenci mají nízkou porodní váhu a ve středním věku je u nich zvýšené riziko výskytu kardiovaskulárních chorob, hypertenze nebo diabetes. Vliv znečištěného ovzduší byl monitorován také v Praze, kdy se ho účastnili městští strážníci a řidiči autobusů Dopravního podniku. Měření prokázalo jednoznačný vztah mezi dlouhodobým pobytem sledovaných osob v ovzduší znečištěném polyaromatickými uhlovodíky a poškozením chromozomů, a také mezi výskytem jemných prachových částic a poškozením částí DNA. Výsledky podle MUDr. Šráma naznačují, že úroveň současného znečištění ovzduší bude u populace, která v něm žije, povede k vyššímu výskytu kardiovaskulárních onemocnění. Nový projekt bude prof. Šrám koordinovat v  Ostravě, kde bude sledována dětská populace s cílem zjistit, jaký podíl na nemocnosti dýchacích cest u dětí má znečištěné ovzduší a jak významné je genetické poškození těmito vlivy u dětské i dospělé populace.

MUDr. Radim Šrám vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od poloviny šedesátých let až do roku 1982 byl vedoucím Laboratoře genetiky a Národní laboratoře pro genotoxicitu na Institutu hygieny a epidemiologie v Praze. Poté působil až do roku 1991 jako vedoucí oddělení biologické psychiatrie ve Výzkumném ústavu psychiatrickém. Od té doby pracuje na Ústavu experimentální medicíny Akademie věd, nejprve jako vedoucí Laboratoře genetické ekotoxikologie (společné pracoviště s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje), do roku 2007 jako vedoucí Laboratoře genetické ekotoxikologie (společné pracoviště se Zdravotním ústavem) a nyní jako vedoucí Oddělení genetické ekotoxikologie. Jako pedagog působil například v Centru pro otázky životního prostředí při Univerzitě Karlově, na Přírodovědecké fakultě UK nebo na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem.