MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

Zpět

Zaměření strukturální pomoci EU pro další transformaci a modernizaci Moravskoslezského kraje (NUTS II Moravskoslezsko) v nadcházejícím finančním období 2014 - 2020

Přidáno: 15.08.2013 12:21:31 Počet shlédnutí: 1373

15 Srpen 2013

Pánevní oblast, ze dvou stran ohraničená pohořími, ve které žije převážná část obyvatelstva regionu, je svým geografickým charakterem příhodná k výskytu inverzního rázu počasí, jež především v zimních měsících značně zhoršuje rozptylové podmínky a tedy i ovzduší. Inverze však není příčinnou špatného stavu ovzduší na Ostravsku. Doprava a lokální topeniště jsou ve stejné proporci jako v MSK i v ostatních regionech, jednoznačně největším zdrojem znečištění je zde těžký průmysl. Ačkoli došlo k výraznému snížení emisí především „velkých“ látek, zdá se, že produkce látek člověku nejvíce škodlivých proporcionálně snižována není. Je potřeba si také uvědomit nebezpečí faktu, že dle osídlení je většina populace v regionu vystavena nadlimitnímu znečištění často mnohem déle, než povoluje zákonná norma. Jakkoli je těžký průmysl pro region stále důležitý, je zřejmé, že pokud nebude provedena modernizace výrobních zařízení ke zvýšení efektivity a výraznému snížení emisí škodlivých látek, především těch, které jsou nebezpečné lidskému zdraví, nebude z dlouhodobého hlediska možné průmysl zde udržet, dokončit celkovou transformaci regionu a změnit jeho velmi negativní vnímání a tedy i nízkou atraktivitu. Pravděpodobnost, že bude kraj dlouhodobě konkurenceschopný, je bez vyčištění ovzduší velmi nízká.

Zaměření strukturální pomoci EU  pro další transformaci a modernizaci Moravskoslezského kraje (NUTS II Moravskoslezsko) v nadcházejícím finančním období 2014 - 2020

Tým pracovníků katedry regionální a environmentální ekonomiky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava předkládá k diskuzi rozvojové priority Moravskoslezského kraje – NUTS II Moravskoslezsko (MSK) pro nadcházející strukturální období 2014-2020. Cílem tohoto dokumentu je představit a diskutovat prioritní oblasti strukturální modernizace MSK pro nové finanční období, které řešitelský tým zpracoval na základě stanoveného přístupu z diagnostické analýzy, definovaných problémů a bariér rozvoje MSK.

Celé znění zde :

University Policy paper - Zaměření strukturální pomoci EU pro další transformaci a modernizaci Moravskoslezského kraje (NUTS II Moravskoslezsko) v nadcházejícím finančním období 2014 - 2020

 

 

Jiří Adamovský, Jan Malinovský a kol.

Ekonomická fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava,

Katedra regionální a environmentální ekonomiky,

Ostrava 2013