MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

Zpět

Studie zdravotního stavu dětí v Ostravě 2001–2009 - MUDr. Dostál

Přidáno: 11.06.2013 15:14:00 Počet shlédnutí: 1405

11 Červen 2013

The follow up of children health in Ostrava 2001–2009 
 
SOUHRN
Naším cílem bylo ověřit hypotézu, že se liší nemocnost dětí narozených a žijících ve 4 oblastech Ostravy s odlišnou úrovní znečištění prachovými částicemi PM10 a benzo[a]pyrenem. Se souhlasem rodičů 1887 dětí narozených v letech 2001−2004 nám 10 pediatrů poskytlo výpisy všech onemocnění dětí od narození do věku 6 let. V nejvíce znečištěné oblasti Ostrava východ byla v prvém roce života celková incidence respiračních onemocnění dolních a horních cest dýchacích a virových onemocnění 600/100 dětí/rok, což je více než dvakrát vyšší incidence než u dětí v oblastech Ostrava jih, západ a centrum. I po poklesu v dalších letech byla celková respirační nemocnost dětí ve východní části Ostravy stále nejvyšší. Asociace nemocnosti s oblastí bydliště nebyla ovlivněna životním stylem rodin, vzděláním matek, kouřením dospělých, bydlením, vytápěním bytu ani žádným dalším z analyzovaných faktorů. Děti narozené a bydlící celých 6 let v oblasti Ostravy východ měly třikrát vyšší prevalenci lékařem/alergologem diagnostikovaného průduškového astmatu (37 %) a nejméně dvakrát vyšší prevalenci atopického ekzému
(36 %) a alergické rýmy (25 %) než děti narozené a žijící v ostatních částech Ostravy.
Klíčová slova: Ostrava, předškolní děti, respirační nemocnost, alergie

SUMMARY
The study aimed at verifying the hypothesis that children living in a region heavily polluted by PM10 and benzo[a]pyrene (BaP) are more frequently ill than children living in more clean environments. Ten pediatricians in 5 districts of the city of Ostrava abstracted medical records of 1887 children born in 2001−2004 to get the lists of all illnesses of each child since birth to the age 6 years in ICD-10 codes. The children were assigned into four regions that differed by levels of ambient pollution by PM10 and BaP according to their place of birth and residence. The children born and living in the region Ostrava east had in all 6 years the highest incidence of overall respiratory morbidity (upper and lower respiratory infections and viroses). The incidence 600/100 children/year in the first year of life was more than twice higher than in the regions Ostrava centrum, south and west. Any of covariates collected by maternal questionnaires was found to confound significant associations of the region of residence with morbidity of children. The children in the region Ostrava east had also three times higher prevalence of doctor diagnosed asthma bronchiale (37 %) and minimum twice higher prevalence of atopic dermatitis (36 %) and allergic rhinitis (25 %) as children in the regions Ostrava south, west and centrum.
Key words: Ostrava, preschool children, age-specific morbidity, allergies