MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

Zpět

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph. D

Důležitá není pouze nemoc, ale také její nositel. Proto preferujeme individualizaci terapie – její ušití na míru pokud možno pro každého pacienta,“ říká prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph. D., přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno. Nádory jsou u nás po úrazech druhou nejčastější příčinu úmrtí u dětí, v nemocech jsou tedy vlastně na prvním místě. U dětí a mladistvých do dvaceti let postihne zhoubný nádor tři z tisíce. Pokud jsou z Moravy a Slezska, dostanou se s největší pravděpodobností do Dětského onkologického centra Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Tam o ně bude pečovat zakladatel Centra, energický, ale přitom laskavý lékař a jeden z našich největších odborníků na chemoterapii dětských nádorů a komplikace po onkologické léčbě, profesor Jaroslav Štěrba.

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph. D

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph. D. * 3. března 1962 v Ostravě

ZDROJ

Na Lékařské fakultě v Brně (pediatrický směr) promoval v roce 1987. Nastoupil na Dětskou kliniku Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě jako sekundární lékař, od roku 1990 do roku 1993 jako samostatně pracující lékař, další dva roky pak jako ordinář pro dětskou onkologii. V roce 1995 odjel do Kuvajtu budovat zcela nové oddělení dětské onkologie, učil také na tamější lékařské fakultě.

V říjnu 1997 se vrátil do Česka a přijal nabídku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na místo odborného asistenta. O rok později se stal vedoucím lékařem Oddělení dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno (FN Brno), za několik měsíců byl jmenován primářem oddělení. Od roku 2003 je přednostou Kliniky dětské onkologie FN Brno.

Atestoval v roce 1990 z pediatrie, o čtyři roky později z klinické onkologie, v roce 2006 ještě z dětské onkologie a hematologie. V roce 2000 obhájil disertaci a získal hodnost Ph. D., o dva roky později habilitoval a stal se docentem pro obor pediatrie. V roce 2007 na jaře byl jmenován profesorem. Je mj. vědeckým sekretářem pediatricko-onkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP, vedoucím pracovní skupiny pro nádory CNS téže sekce nebo členem výboru pracovní skupiny pro dětskou hematologii České hematologické společnosti ČLS JEP. Učí na LF MU v Brně a je autorem více než stovky odborných publikací. Žije ve Šlapanicích u Brna, s manželkou – dětskou lékařkou – vychovávají dceru a syna.

TEP 24 ČT - Léčba nádorů u dětí — Dvojí boj nemocné Lenky — Dětský onkolog Jaroslav Štěrba - video