MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

Zpět

ODHAD ZDRAVOTNÍHO RIZIKA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ JEMNÝMI PRACHOVÝMI ČÁSTICEMI PRO DOSPĚLÉ A DĚTI Z OSTRAVY BARTOVIC- RADVANIC

Přidáno: 11.06.2013 10:50:00 Počet shlédnutí: 994

11 Červen 2013

Impulzem pro naší analýzu byla informace dětské lékařky z Ostravy-Radvanic o tom, že během posledních šesti let se významně zvýšil počet dětí s respiračními nemocemi. Proto jsme provedli hodnocení pravděpodobného zdravotního dopadu z dostupných dat o kvalitě ovzduší. Zrušená Rámcová směrnice 96/62 ES pro hodnocení a řízení kvality vnějšího ovzduší zavazovala ke sledování zdraví obyvatel žijících v aglomeracích s překročenými imisními limity. Nová směrnice 2008/50 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu požaduje, mimo jiné, poskytovat informace o druhu zasaženého obyvatelstva, pravděpodobných zdravotních příznacích a opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší.