MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

Zpět

Fakta o vysoké prevalenci bronchiálního astmatu u dětí v Ostravě Radvanicích/Bartovicích - M.Dostál

Přidáno: 11.06.2013 15:06:00 Počet shlédnutí: 1104

11 Červen 2013

Monitoring alergických onemocnění dětí provedený SZÚ v roce 2006 zjistil v Ostravě vyšší výskyt bronchiálního astmatu než v ostatních městech ČR. V obvodu RaB byla frekvence dětí s AB 30.8 %, vyšší byl i výskyt alergické rýmy (Kratěnová a Puklová 2006).
 
Téměř stejně vysokou prevalenci AB u dětí v R&B prokázala i naše studie dětí ve věku 0-6 let (Dostál et al. 2012), včetně vyššího výskytu alergické rýmy a atopického ekzému.
 
Tyto výsledky jsou zpochybňovány studií prof. Pohunka, z letošního roku (Alergie, 2012/3), což odmítáme především z důvodů chybějících informací o výběru a složení sledovaných skupin dětí v jeho studii.