MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

Zpět

Čistější ovzduší pro Ostravsko - Arnika

Přidáno: 13.06.2013 10:01:00 Počet shlédnutí: 1113

13 Červen 2013

Moravskoslezský kraj a zejména oblast Ostravska a Karvinska je v současnosti oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším v České republice. Na území kraje bývají výrazně překračovány imisní limity polétavého prachu (PM10), benzo(a)pyrenu, benzenu, arsenu a dalších látek.

Příčinou této situaceje velká koncentrace zdojů znečištění - množství průmyslových podniků, lokální topeniště a doprava. Limity zde bývají mnoho-násobně překračovány