MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

Děti jsou Dar

Děti jsou Dar o.s.


Je nezisková organizace, která má tuto základní myšlenku a cíle :  • Včasná a kvalitní prevence pomáhá předcházet nemocem i dalším problémům ve zdravém vývoji dětí.

 

  • Cílem  DD je edukace a osvěta v oblasti zdravého životního stylu dětí a mládeže, poskytování poradenských služeb s ohledem na zdravý fyzický i psychický vývoj dětí, předcházení nemocem, úrazům i všem závislostem a dále činnost publikační, propagační a vědeckovýzkumná.

 

  • Při naplňování stanovených cílů spolupracuje DD s médii, širokou veřejností, odborníky, orgány státní správy za účelem přenášet nejnovější poznatky v oblasti zdravého životního stylu dětí do praxe. Za tímto účelem realizuje tematické projekty, pořádá edukační a osvětové akce zaměřené na výchovu vybraných cílových skupin a vydává potřebný výchovný a osvětový materiál.