MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

COVID vyšetření

Pokud jste námi odesláni na COVID vyšetření, platí tato pravidla:

  • Ze zdravotních důvodů je vyšetření bezplatné
  • Žádanku do systému vkládáme my
  • Je dopředu nutno nahlásit platné telefonní číslo + emailovou adresu
  • Po vložení žádanky do systému si už vše přebírá odběrové centrum
  • Podle kapacity odběrových míst je vyšetření nejdříve druhý den
  • Termíny i čas generuje automat, ten taky odesílá zprávy
  • Odpoledne před vyšetřením obdržíte SMS + email s přesnými informacemi
  • Výsledek je rovněž odeslán na uvedené číslo i e-mail
  • Pokud škola požaduje potvrzení, pak použijte jako doklad zprávu o výsledku z e-mailu
  • Potvrzení pro chronické kašle vystavovat nebudeme, i alergik a astmatik může chytit COVID